12/05/2014

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành

Mặc dù doanh thu không được như mong đợi, nhưng 7554 vẫn để lại ấn tượng trong lòng gamer Việt Nam bởi đó là tựa game "cây nhà lá vườn" đầu tiên của nước ta.

Mặc dù doanh thu không được như mong đợi, nhưng 7554 vẫn để lại ấn tượng trong lòng gamer Việt Nam bởi đó là tựa game "cây nhà lá vườn" đầu tiên của nước ta. 1 năm rưỡi sau ngày phát hành, hãy cùng ôn lại  kỉ niệm về trò chơi thông qua những tấm screenshot về một chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng.
 
Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 1

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 2

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 3

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 4

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 5

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 6

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 7

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 8

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 9

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 10

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 11

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 12

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 13

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 14

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 15

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 16

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 17

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 18

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 19

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 20

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 21

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 22

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 23

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 24

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 25

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 26

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 27

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 28

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 29

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 30

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 31

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 32

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 33

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 34

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 35

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 36

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 37

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 38

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 39

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 40

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 41

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 42

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 43

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 44

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 45

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 46

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 47

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 48

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 49

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 50

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 51

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 52

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 53

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 54

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 55

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 56

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 57

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 58

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 59

Ôn lại kỉ niệm về 7554 sau hơn 1 năm phát hành 60
 
 Theo Reds.vn
 
LỌC THEO